Werkwijze

Wanneer u lichamelijk of geestelijk niet meer in staat bent om uw financiën zelfstandig te beheren of bij problematische schulden kan een beschermingsbewindvoerder uitkomst bieden. U, uw partner, een van uw naaste familieleden of de zorginstelling waar u verblijft kan een verzoek indienen tot onderbewindstelling. Vervolgens beslist de kantonrechter of het noodzakelijk is om uw financiële belangen door iemand anders te laten behartigen. OEM Bewindvoering kan dan uw bewindvoerder worden.

Als de kantonrechter uw beschermingsbewind heeft uitgesproken, draagt u uw financiën over aan de bewindvoerder. U blijft echter wel handelingsbekwaam gedurende de onder bewindstelling. Dat wil zeggen dat u zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten in overleg met de bewindvoerder. Jaarlijks en aan het eind van het bewind legt OEM Bewindvoering rekening en verantwoording af aan de betrokkene en aan de rechtbank.

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind