Over ons

OEM Bewindvoering is een jonge organisatie met ervaring op het gebied van beschermingsbewindvoering. Wij ondersteunen en begeleiden cliënten met het beheren van het inkomen en oplossen en voorkomen van problematische schulden. OEM Bewindvoering legt jaarlijks en aan het eind van het bewind verantwoording af aan de cliënt en de kantonrechter. Deze controleren of wij ons werk goed hebben gedaan. Wij voldoen aan de gestelde opleidingseisen en zijn derhalve benoemd door de Rechtbank.