Tarieven

Tarieven

Alleenstaande
Intake en opstart eenmalig

€ 657,03

Maandelijks tarief

€ 116,26

Maandelijks tarief bewind met problematische schulden

€ 150,44

Eindafrekening en verantwoording  eenmalig

€ 246,84

Echtpaar/gezamenlijke huishouding

Intake en opstart eenmalig

€ 787,71

Maandelijks tarief

€ 139,55

Maandelijks tarief bewind met problematische schulden

€ 180,49

Eindafrekening en verantwoording eenmalig

€ 296,45

Overige werkzaamheden

PGB-Beheer *

Verhuizing, verkoop en ontruiming woning per keer

Extra werkzaamheden (per uur)*

€ 614,68

€ 410,19

€ 82,04

Wij hanteren tarieven die zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren). Voor het uitvoeren van beschermingsbewind gelden getoonde tarieven voor 2020 (inclusief 21% BTW).
 *Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van echtpaar / economische eenheid, wordt het tarief van één persoon gerekend met een opslag van 20%.
 Indien u een minimuminkomen heeft, is het mogelijk dat uw gemeente deze kosten vergoedt middels bijzondere bijstand. Als u hier recht op heeft, vraagt OEM Bewindvoering deze bijzondere bijstand voor u aan.